Wakacje za:

Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku
Zajęcia pozalekcyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 30 Wrzesień 2014 21:56

 Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/17

 

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstalluj go na swoim komputerze.

 

Zmieniony: Środa, 28 Wrzesień 2016 09:07
 
Zbiórka plastikowych zakrętek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Renata Grygorowicz   
Wtorek, 27 Wrzesień 2016 09:38
ODKRĘCAMY - POMAGAMY
Zachęcamy do zbierania plastikowych zakrętek, które zamienią się w sprzęt ortopedyczny i rehabilitację Huberta.
Hubert ma 7 lat i choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jedynym sposobem walki z tą chorobą jest rehabilitacja oraz odpowiedni sprzęt ortopedyczny - pozwalają utrzymać dobrą kondycję fizyczną, spowolnić postęp choroby i ograniczyć jej następstwa. 
Co zbieramy:
- wszystkie plastikowe nakrętki: po wodzie, sokach, napojach, środkach czystości, środkach do prania, kosmetykach itp.
Szczegóły akcji na stronie: https://www.facebook.com/odkrecamypomagamy/
Zmieniony: Środa, 28 Wrzesień 2016 11:16
 
Lekcja w muzeum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 27 Wrzesień 2016 08:21
22 września klasa IIID wraz z panią dyrektor, Małgorzatą Sokół, uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Muzeum Wojska zatytułowanych "Inka - Pamięć - Patriotyzm".
Podczas zajęć mieliśmy dokonywać wyborów dotyczących dalszych losów bohaterki wojennej, której historia była inspirowana życiem Inki, czyli Danuty Siedzik. Wszyscy ciekawie argumentowali swoje decyzje i starali się przekonać do swoich racji pozostałych. Celem ćwiczenia było pokazanie różnic między wyborami dokonywanymi podczas wojny a decyzjami współczesnej młodzieży. Układaliśmy swoją hierarchię wartości i porównywaliśmy ją ze wzorcami przyświecającymi Ince. Definiowaliśmy pojęcie patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz mówiliśmy o tym, czym jest ojczyzna  dla współczesnych Polaków. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawy muzealne, a najaktywniejsi uczniowie, otrzymać wyjątkowe komiksy o Ince, wydane w ramach projektu Muzeum Wojska                      w Białymstoku.
Warsztaty uświadomiły nam, jak ważny jest patriotyzm i z czym wiązało się życie w czasach wojny. 
Jakub Zimodro, kl. IIID

Zmieniony: Wtorek, 27 Wrzesień 2016 08:24
 
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 27 Wrzesień 2016 08:11
 
Konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Renata Grygorowicz   
Sobota, 24 Wrzesień 2016 08:37
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Jesień w obiektywie”.  Należy przynieść 3 zdjęcia formatu 10x15 do 10.11.2016 r. Oceniana będzie kreatywność 
i oryginalność fotografii. Zaskoczcie nas. Liczymy na wielu uczestników.
Nagrody:
I miejsce – bon podarunkowy do Empiku za 40 zł
II i III miejsca – bony podarunkowe do Empiku za 30 zł

Organizatorki 
p. Renata Grygorowicz (Klub Szkolny)
p. Elżbieta Rudkowska (nauczycielka j. rosyjskiego i j. białoruskiego)

 
Talent mam pokażę go Wam PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 21 Wrzesień 2016 12:16
W dniu dzisiejszym 21.2016 r. (środa) odwiedził nas absolwent Paweł Gaiński obecnie uczeń  drugiej klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Paweł zagrał na drewnianym pudle – cajonie (pl.wikipedia.org/wiki/Cajón). Podczas przerwy po korytarzach naszego gimnazjum rozległa się głośna  i charakterystyczna muzyka. Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, nawet niektórzy  spróbowali swoich sił w grze na tym instrumencie. Zachęcamy innych uczniów do pokazywania swoich talentów: wokalnych, gry na instrumencie czy plastycznych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się 
do p. Elżbiety Rudkowskiej i p. Renaty Grygorowicz.
 

Zmieniony: Czwartek, 22 Wrzesień 2016 15:24
 
Ważne daty związane z przygotowaniami do egzaminu gimnazjalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 20 Wrzesień 2016 08:15
Rodzice uczniów klas III:
do 30 września 2016 r. – wskazują język obcy, z którego uczeń przystąpi 
do egzaminu gimnazjalnego i informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy nie mają takiego obowiązku (formularze przekażą wychowawcy klas III)

do 30 września 2016 r. – zapoznają się z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (informacje na ten temat znajdują się na stronach www.cke.edu.plwww.oke.lomza.pl, będą przekazane przez dziennik elektroniczny lub pisemnie przez wychowawców)

do 15 października – przekazują dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

do 18 listopada – zapoznają się  z pisemną informacją o wskazanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów oraz do 24 listopada  - przekazują dyrektorowi szkoły oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu ( formularze zawierające informacje i oświadczenia przekażą wychowawcy klas III rodzicom uprawnionych do tego uczniów)

do 19 stycznia 2017 r. - składają pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rezygnację z przystąpienia 
do  egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili taki zamiar (należy zgłosić się do sekretariatu lub wicedyrektora szkoły w celu dokonania zmiany w dokumentacji)

do 31 marca 2017 r. - w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 
Czytanie Quo vadis w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Violetta Jankowska   
Czwartek, 15 Wrzesień 2016 14:21
W ramach ogółnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która miała miejsce w sobotę 3 września
w szkole odbyła się  5 września akcja promująca lekturę książki Quo vadis. Na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej książkę czytano w klasach 3ab, 2abc, 3ab, 3c . W cztaniu uczestniczyli nauczyciele poloniści pani dyrektor U. Sztabelska-Kopa pani  A.Kościuk –Suchocka,  naucz.- bibliotekarz V. Jankowska oraz chętni uczniowie. Akcja miała za zadanie przybliżenie lektury w ramach Roku Henryka Sienkiewicza.  
VJ
Zmieniony: Środa, 21 Wrzesień 2016 08:15
 
Zebrania Samorządu Uczniowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Renata Grygorowicz   
Piątek, 13 Listopad 2015 10:31
Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w piątki od 11.30 do 11.50 (pierwsza długa przerwa obiadowa) 
w sali 305. 
Obecność przedstawicieli klas obowiązkowa. 

Zmieniony: Środa, 05 Październik 2016 11:41
 
Darmowe podręczniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Sztabelska-Kopa   
Wtorek, 23 Sierpień 2016 20:27
Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum mają bezpłatny dostęp do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będą one we wrześniu wypożyczane przez bibliotekę szkolną.

 
Projekt „Szkoła z Klasą 2.0” dobiegł końca. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Sokół   
Piątek, 29 Lipiec 2016 13:35
Miło mi poinformować, że oprócz wcześniej wskazanych projektów, jeszcze dwa działania zostały wyróżnione jako przykład „Dobrej Praktyki”. Projekt ten to: Co to jest tolerancja?- rywalizacja międzyklasowa (zarówno przygotowanie działań i zbieranie informacji w ramach projektu, jak i przeprowadzenie turnieju międzyklasowego). Działania były realizowane przez klasę 2 d.
Gratuluję!
Małgorzata Sokół

 
Wykaz podręczników dla klas III na rok szkolny 2016/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez sekretariat   
Środa, 15 Czerwiec 2016 11:29

 Wykaz podręczników dla klas III na rok szkolny 2016/17

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstaluj go na swoim komputerze.

Zmieniony: Środa, 21 Wrzesień 2016 10:17
 
Gazetka szkolna Na celowniku nr 2 - 2015/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 07 Czerwiec 2016 19:36

 maj - 2016

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstaluj go na swoim komputerze.

Zmieniony: Wtorek, 07 Czerwiec 2016 19:42
 
Dobre Praktyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Werder   
Sobota, 04 Czerwiec 2016 21:20
Dobiega końca kolejna edycja „Szkoły z Klasą”, do której zadań włączyło się nasze gimnazjum. Miłą niespodzianką okazało się wyróżnienie dwóch projektów, realizowanego  przez uczennice z klasy IB „Wyobraźnia nie zna granic. Tworzymy świat bohaterów fantasy”  - dziewczyny pracowały,                      i wykazały chęć kontynuacji działań w przyszłym roku szkolnym, nad dwiema minipowieściami  -„Królestwo Dziwadeł” i „Lisia Mama”, oraz uczniów z klasy IIIC , którzy zbierali materiały związane            z prawami autorskimi i otwartymi zasobami edukacyjnymi – „Netografia w szkole, czyli jak opisać źródła internetowe”.
 Oba projekty zostały wskazane przez zespół „Szkoły z Klasą” jako przykład działań „Dobrej Praktyki”. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia.

 
Dwa projekty - Szkoła z klasą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Werder   
Wtorek, 08 Marzec 2016 09:14

Królestwo Dziwadeł Gabi.docx

fantasy siódemkowe.docx

Ewa Werder 

Zmieniony: Czwartek, 22 Wrzesień 2016 15:16
 
Otwarte zasoby i prawa autorskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Sokół   
Piątek, 19 Luty 2016 21:51
W ramach działań związanych ze „Szkołą z Klasą 2.0” realizowaliśmy zadanie: Otwarte zasoby i prawa autorskie
W związku z tym uczniowie poznawali prawidłowy sposób zapisu źródeł internetowych. 
Zachęcam do zapoznania się z infografiką i podawania przy różnych pracach, które są wykonywane, prawidłowego zapisu źródeł internetowych. 
Małgorzata Sokół
 

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstaluj go na swoim komputerze.

Zmieniony: Czwartek, 22 Wrzesień 2016 15:05
 
Projekt edukacyjny „Netografia w szkole, czyli jak opisywać źródła internetowe” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Sokół   
Poniedziałek, 15 Luty 2016 14:11
W ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 uczniowie klasy 3 c realizowali projekt edukacyjny „Netografia w szkole, czyli jak opisywać źródła internetowe”, który miał na celu zdobycie wiedzy na temat praw autorskich i otwartych zasobów edukacyjnych. Efektem pracy uczniów są materiały i pomoce, które przygotowali. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie materiały opatrzone są znakami licencji, na podstawie których można z tych pomocy korzystać.
Małgorzata Sokół
 
Zmieniony: Czwartek, 22 Wrzesień 2016 15:10
 
Cele projektu: Szkoła z klasą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Halina Stawnicka   
Poniedziałek, 15 Luty 2016 13:21

W naszym gimnazjum realizujemy projekt  Szkoła z klasą 2.0. Jest to program, któremu patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym współpracujemy już od kilku lat.
Cele  projektu :
,,żeby szkoła była miejscem ciekawej i mądrej edukacji, żeby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Żeby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Żeby nie była nudna i smutna. Żeby w uczniach widziała ludzi. ‘’  
Już w najbliższy wtorek 16 lutego , organizujemy uczniowską debatę na temat bezpiecznego korzystania z technik informatycznych i komunikacyjnych. Zamieścimy relację na stronie.
Zmieniony: Poniedziałek, 15 Luty 2016 13:27
 
Gazetka szkolna Na celowniku nr 1 - 2015/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 19 Styczeń 2016 13:25

 nr 1 - 2015/16

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstaluj go na swoim komputerze.

Zmieniony: Wtorek, 07 Czerwiec 2016 19:42
 
Prezentacja - doradztwo zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 08 Październik 2015 15:11
Prezentacja.ppt
Zmieniony: Środa, 25 Maj 2016 09:41
 
Sekretariat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Czerwiec 2012 22:50

Brak zgody na udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (semestr)

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (rok)

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz bezpłatny czytnik plików pdf  Adobe Reader lub Foxit Reader i zainstaluj go na swoim komputerze.

Zmieniony: Czwartek, 29 Wrzesień 2016 14:00
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!