Wakacje już za:

Sukcesy 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 07 Wrzesień 2014 14:18

Nasza szkoła znalazła się w grupie 10 najlepszych placówek w województwie podlaskim pod względem liczby tytułów laureatów uzyskanych przez uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Podsumowanie konkursów - na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

************************************************************************************  

 Ilość tytułów laureatów i finalistów, które zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku

Nie możesz odczytać pliku? Pobierz jeden z bezpłatnych programów: Adobe Reader lub Foxit Reader do przeglądania plików pdf i zainstaluj go na swoim komputerze.  

************************************************************************************ 

Nasz absolwent: Hubert Nastały otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz wyróżnienie medalem Diligentiae dla najpilniejszych uczniów. 

************************************************************************************

Julia Dmochowska (uczennica klasy 1 e) otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. 

************************************************************************************ 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2014/2015. 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

1. Gabriela Szpica IIa

2. Anita Rutkowska IIIe

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

3. Jakub Tymoszewicz IIIb

4. Tomasz Żuk IIIb

Wojewódzki Konkurs Historyczny

5. Jan Filip Szmurło IIIe

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

6. Anna Kuśmierczyk IIIb

7. Gabriela Anna Król IIId

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

8. Katarzyna Anikiej IIIc

9. Marta Chterev IIIc

10. Maciej Święcicki IIIc

11. Urszula Tałałaj IIIe

12. Natalia Maria Szczepaniak IIIe

13. Michał Szczepański IIIe

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

14. Marta Chterev IIIc

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

15. Natalia Maria Szczepaniak IIIe

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

16. Urszula Tałałaj IIIe

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2014/2015. 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

1. Kinga Gołębiewska IIId

2. Urszula Tałałaj IIIe

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

3. Jan Filip Szmurło IIIe

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

4. Maciej Święcicki IIIc

5. Kornelia Girejko IIId

6. Anita Rutkowska IIIe

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

7. Maciej Purta IIIe

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

8. Aleksander Anchimiuk Ic

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

9. Maciej Święcicki IIIc

************************************************************************************  

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Aleksandra Czarniecka IIa

Gabriela Szpica IIa

Kinga Gołębiewska IIId

Urszula Tałałaj IIIe

Anita Rutkowska IIIe


Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Maciej Święcicki IIIc

Jakub Marciniak IIId

Kornelia Girejko IIId

Anita Rutkowska IIIe


Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Mateusz Lewandowski IId

Tomasz Żuk IIIb

Maciej Purta IIIe


Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

Natalia Krot IIIc

Marta Chterev IIIc


Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

Aleksander Anchimiuk Ic


Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

Jan Koniuch IIIb

Jakub Tymoszewicz IIIb

Tomasz Żuk IIIb


Wojewódzki Konkurs Historyczny

Jan Filip Szmurło IIIe


Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Anna Kuśmierczyk IIIb

Gabriela Anna Król IIId

Jan Filip Szmurło kl. III e

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Natalia Jaroszuk IId

Paweł Aleksiejuk IIIb

Tymoteusz Cyrkun IIIb

Magdalena Jabłońska IIIb

Katarzyna Anikiej IIIc

Marta Chterev IIIc

Maciej Święcicki IIIc

Gabriela Anna Król IIId

Kornelia Girejko IIId

Michał Girejko IIId

Krzysztof Poniatowski IIId

Anita Rutkowska IIIe

Urszula Tałałaj IIIe

Natalia Maria Szczepaniak IIIe

Michał Szczepański IIIe


Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Natalia Jaroszuk IId

Damian Orzechowski IIIb

Katarzyna Anikiej IIIc

Marta Chterev IIIc

Maciej Święcicki IIIc


Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Maciej Święcicki IIIc

Gabriela Anna Król IIId

Natalia Maria Szczepaniak IIIe

Urszula Tałałaj IIIe


Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Gabriela Szpica IIa

Kinga Gołębiewska IIId

Urszula Tałałaj IIIe

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2014/2015. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Gabriela Szpica IIa

Kinga Gołębiewska IIId

Urszula Tałałaj IIIe

Anita Rutkowska IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Maciej Święcicki IIIc

Kornelia Girejko IIId

Anita Rutkowska IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Maciej Purta IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

Aleksander Anchimiuk Ic

 

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

Jakub Tymoszewicz IIIb

Tomasz Żuk IIIb

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Jan Filip Szmurło IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Anna Kuśmierczyk IIIb

Gabriela Anna Król IIId

Jan Filip Szmurło IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Katarzyna Anikiej IIIc

Marta Chterev IIIc

Maciej Święcicki IIIc

Urszula Tałałaj IIIe

Natalia Maria Szczepaniak IIIe

Michał Szczepański IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Marta Chterev IIIc

 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Maciej Święcicki IIIc

Natalia Maria Szczepaniak IIIe

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Urszula Tałałaj IIIe 

************************************************************************************  

Maja Zuzanna Janusz z kl. 1 d zajęła III miejsce w Miejskim Konkursie Historycznym „Powstanie, szlak bojowy i tradycje 42. Pułku Piechoty” 

************************************************************************************  

Kacper Adam Cybulski z kl. 1 d zdobył wyróżnienie w Miejskim Konkursie Historycznym „Powstanie, szlak bojowy i tradycje 42. Pułku Piechoty”

************************************************************************************ 

Jan Filip Szmurło z kl. 3 e zajął I miejsce w finale Olimpiady „Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794- 1945” uzyskując tym samym w przyszłości możliwość podjęcia studiów na kierunkach: historia, studia wschodnie i stosunki międzynarodowe na Wydziale Historyczno- Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

************************************************************************************

Daniel Szewko (kl. 2 D) – II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Czy znasz twórczość Kazimierza Szymeczki”, organizowanym w ramach projektu: ”PODLASKIE SPOTKANIA Z PISARZAMI” przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku.

Wiktoria Pietkiel (kl. 2 C) – wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Czy znasz twórczość Kazimierza Szymeczki”, organizowanym w ramach projektu: ”PODLASKIE SPOTKANIA Z PISARZAMI” przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku.

************************************************************************************

Weronika Augustynowicz (kl. 3 D) – wyróżnienie w IX  KONKURSIE RECYTATORSKIM poezji Karola Wojtyły, organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Małgorzata Walesiuk (kl. 2 C) - wyróżnienie w IX  KONKURSIE RECYTATORSKIM poezji Karola Wojtyły, organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

************************************************************************************

Julia Winnicka (kl. 3 D) – I miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej: „Najdroższy wyraz: Ojczyzna”, organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku.

Weronika Augustynowicz (kl. 3 D) - wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej: „Najdroższy wyraz: Ojczyzna”, organizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku.

************************************************************************************

Weronika Augustynowicz (kl. 3 D) – I miejsce w V Podlaskim Konkursie Recytatorskim „Twórczość ks. Jana Twardowskiego słowem i pędzlem malowana”, organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Julia Winnicka (kl. 3 D) – II miejsce w V Podlaskim Konkursie Recytatorskim „Twórczość ks. Jana Twardowskiego słowem i pędzlem malowana”, organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

************************************************************************************ 

Marta Chterev kl. 3C - III miejsce w  konkursie literackim dla gimnazjalistów na interpretację myśli C.K. Norwida  "Bliżej Norwida 2014" zorganizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku. 

************************************************************************************ 

 Konkurs recytatorski w języku białoruskim „OJCZYSTE SŁOWO”

Etap rejonowy:

II miejsce – Elżbieta Zajko kl. II b

III miejsce – Jakub Chomaniuk kl. III b

Etap wojewódzki:

wyróżnienie - Jakub Chomaniuk kl. III b

************************************************************************************

Konkurs Wiedzy o Rosji pt. „SYBERIA”                                                                                                                                                                              Konkurs dwuetapowy: I część – pisemna, II część – ustna

II miejsce – Gabriela Król kl. III d

************************************************************************************

Zuzanna Chorchiel z kl. 1 b zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym na temat: „Bł. Ks. Michał Sopoćko- przewodnik i wychowawca” zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 16 oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Marcin Falkowski z kl. 2 a zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym na temat: „Bł. Ks. Michał Sopoćko- przewodnik i wychowawca” zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 16 oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

************************************************************************************

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski pt. „Motyw dzieciństwa w poezji rosyjskiej”. Organizator Gimnazjum w Narwi.

1 miejsce – Daria Rudczuk kl. II b

3 miejsce – Paulina Grygorczuk kl. III e

************************************************************************************

II Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej «Пусть музыка играет» dla szkół podstawowych             i gimnazjalnych zorganizowany przez Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego  w Białymstoku.

1 miejsce – zespół w składzie 

 1. Jan Koniuch kl III b

 2. Tymoteysz Cyrkun kl. III b

 3. Tomasz Żuk kl. III b

************************************************************************************

II Edycja Wojewódzkiego Konkursu  „Влюбиться в Россию” zorganizowanego przez PG 15 w Białymstoku. Tematem przewodnim były „Rosyjskie matrioszki”.

1 miejsce – Magdalena Wasyluk kl. II d

3 miejsce – Paulina Grygorczuk kl. III e

wyróżnienie – Gabriela Sienkiewicz kl. III e 

************************************************************************************

Uczniowie klas III brali aktywny udział w Ogólnopolskich Konkursach. Wyróżnienie otrzymali:

Eko Planeta:

Anita Rutkowska 

Patrycja Pabiś 

Patrycja Fillipczuk 

Natalia Krot 

Alchemik:

Anita Rutkowska

Maciej Święcicki

Urszula Tałałaj

Kinga Gołębiewska

************************************************************************************

Działania artystyczne  uczniów Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015

1. Udział  w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni  Patriotycznej. MDK (listopad 2014 r.)

 

Wiktoria Barcewicz- ,,Ostatni list”

Weronika Dapkun -,,Rozkwitały pąki  białych róż”

2. Udział w  Międzyszkolnym  Konkursie Piosenki Walentynkowej. (VII Liceum)

  W konkursie udział wzięły uczennice: Magdalena Walentynowicz i Wiktoria Barcewicz.    

 Obie  uczennice  zdobyły  wyróżnienie.

3. Organizacja Szkolnego  Konkursu ,,Mam talent”. (luty 2015 r.)

4. Udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej (kwiecień  2015 r.)

 Julia Dmochowska zdobyła I miejsce, a Wiktoria Barcewicz II miejsce.

5. Udział w konkursie piosenki poetyckiej ,,Wiosenny powiew”. MDK (kwiecień 2015 r.)

      W konkursie wzięły udział 3 uczennice: Magdalena Walentynowicz z piosenką G.Turnaua    pt. ,,Linoskoczek”, Weronika Dapkun z piosenką pt. ,,Małe tęsknoty” oraz Wiktoria Barcewicz z piosenką pt. ,,Dobranoc Panowie”.

 Wiktoria Barcewicz otrzymała tytuł Laureata.

 Weronika Dapkun otrzymała wyróżnienie.

6. Uroczysty koncert chórów zrzeszonych w projekcie ,,Rozśpiewany Białystok”. 

Koncert odbył się na scenie przed teatrem Dramatycznym w ramach obchodów Dni Białegostoku. Chóry (w tym chór PG 7) wykonały wielogłosowy utwór pt. ,,Marchołt” Hundziaka z towarzyszeniem orkiestry kameralnej  Opery i Filharmonii podlaskiej( 21 czerwca 2015 r.).

************************************************************************************ 

VIII Igrzyska w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych z Białoruskim Językiem Nauczania.

Skład:

1. Augustynowicz Weronika kl. III d

2. Babul Izabela kl. III d

3. Barcewicz Wiktoria kl. III d

4. Cylwik Patrycja kl. I c

5. Janus Aleksandra kl. II e

6. Jeżowska Daria kl. II d

7. Półtorak Julia kl. I c

8. Sienkiewicz Gabriela kl. III e – najlepsza zawodniczka drużyny

9. Siergiejuk Paulina kl. III e 

10. Skreczko karolina kl. I c

11. Walo Ewelina kl. III e

12. Zbierajewska Anna kl. III d

************************************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

************************************************************************************ 

III miejsce w XIX Ogólnokrajowym Turnieju Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku

skład drużyn:

Dziemianowicz Wiktor kl.IIIb

Grześ Marcin  kl.IIIb

Cyrkun Tymoteusz  kl.IIIb

Żuk Tomasz  kl.IIIb

Aleksiejuk Paweł  kl.IIIb

Sobolewski Maciej  kl.IIb 

************************************************************************************ 

Wyniki PG7 w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w pływaniu :

- sztafeta dziewcząt 4x50 m- V miejsce

- Indywidualnie :

- 50 m dowolnym: Rutkowska Agata V m i Wasyluk Magdalena  XIII m

- 50 m klasycznym : Dobreńko Daria IV m

- 50 m grzbietowym : Janus Aleksandra X m

- 50 m motylkowym : Łazarczyk Gabriela VIII m

************************************************************************************

Działania artystyczne  uczniów Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015

1. Udział  w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni  Patriotycznej. MDK (listopad 2014 r.)

 

Wiktoria Barcewicz- ,,Ostatni list”

Weronika Dapkun -,,Rozkwitały pąki  białych róż”

2. Udział w  Międzyszkolnym  Konkursie Piosenki Walentynkowej. (VII Liceum)

  W konkursie udział wzięły uczennice: Magdalena Walentynowicz i Wiktoria Barcewicz.    

 Obie  uczennice  zdobyły  wyróżnienie.

3. Organizacja Szkolnego  Konkursu ,,Mam talent”. (luty 2015 r.)

4. Udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej (kwiecień  2015 r.)

 Julia Dmochowska zdobyła I miejsce, a Wiktoria Barcewicz II miejsce.

5. Udział w konkursie piosenki poetyckiej ,,Wiosenny powiew”. MDK (kwiecień 2015 r.)

      W konkursie wzięły udział 3 uczennice: Magdalena Walentynowicz z piosenką G.Turnaua    pt. ,,Linoskoczek”, Weronika Dapkun z piosenką pt. ,,Małe tęsknoty” oraz Wiktoria Barcewicz z piosenką pt. ,,Dobranoc Panowie”.

 Wiktoria Barcewicz otrzymała tytuł Laureata.

 Weronika Dapkun otrzymała wyróżnienie.

6. Uroczysty koncert chórów zrzeszonych w projekcie ,,Rozśpiewany Białystok”. 

Koncert odbył się na scenie przed teatrem Dramatycznym w ramach obchodów Dni Białegostoku. Chóry (w tym chór PG 7) wykonały wielogłosowy utwór pt. ,,Marchołt” Hundziaka z towarzyszeniem orkiestry kameralnej  Opery i Filharmonii podlaskiej( 21 czerwca 2015 r.).

************************************************************************************

 Osiągnięcia uczniów klas sportowych w roku szkolnym 2014/2015.

12-14.09.2014 Białystok

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

 

Marcin Baciocha - 1 miejsce w konkurencji pistolet szybkostrzelny. 

Daniel Walko - 2 miejsce w konkurencji pistolet szybkostrzelny. 

Kamil Leonczuk - 3 miejsce w konkurencji pistolet szybkostrzelny. 

Magdalena Kobylińska - 1 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Marcin Baciocha – 3 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Łukasz Lisowski – 3 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Marcin Baciocha -  2 miejsce w konkurencji pistolet sportowy część dokładna.

Joanna Prószyńska – 3 miejsce w konkurencji pistolet sportowy część szybka.

Patryk Sakowicz - 3 miejsce w konkurencji karabin sportowy.

Zuzanna Zwoleńska - miejsce w konkurencji karabin sportowy.

Łukasz Lisowski – 1 miejsce w konkurencji karabin sportowy 3x10.

 

24-28.09.14 Bydgoszcz

Mistrzostwa Polski Młodzików

 

Łukasz Lisowski – 1 miejsce w konkurencji karabin sportowy 3x10 z wynikiem 273, który jest aktualnym rekordem Polski młodzików.

Marcin Baciocha -  2 miejsce w konkurencji pistolet sportowy część dokładna.

 

 

13.02.2015 Białystok

Białostocka Gimnazjada Strzelecka

 

Łukasz Lisowski - 1 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Gabriela Borowska – 2 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Drużyna dziewcząt (Gabriela Borowska, Martyna Sołtysiuk, Diana Piętka)

- 2 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Drużyna chłopców (Łukasz Lisowski, Patryk Sakowicz, Kacper Dmitruk)

- 2 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

 

26.02.2015 Białystok

Podlaska Gimnazjada Strzelecka

 

Łukasz Lisowski - 1 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Gabriela Borowska – 1 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Patryk Sakowicz – 3 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Kamil Leonczuk – 2 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Daniel Walko – 3 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Noemi Bujko - 3 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny. 

Drużyna dziewcząt (Gabriela Borowska, Martyna Sołtysiuk, Zuzanna Zwoleńska)

- 1 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Drużyna chłopców (Łukasz Lisowski, Patryk Sakowicz, Kacper Dmitruk)

- 1 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Drużyna dziewcząt (Magdalena Kobylińska, Noemi Bujko, Aleksandra Kozłowska) - 2 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

Drużyna chłopców (Kamil Leonczuk, Daniel Walko, Daniel Bobrukiewicz) – 

2 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

 

9.04.2015 Białystok

Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka

 

Łukasz Lisowski - 2 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Gabriela Borowska – 2 miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

Marcin Baciocha – 3 miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny.

 

15–17.05.2015 Bydgoszcz

 

Puchar Prezesa PZSS

 

Pięcioro uczniów klasy IIIA zapewniło sobie prawo startu w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w Zielonej Górze w dn. 13-18.07.2015.

Są to:

 1. Gabriela Borowska.

 2. Martyna Sołtysiuk.

 3. Marcin Baciocha.

 4. Kamil Leonczuk.

 5. Łukasz Lisowski.

 

6-7.06.2015 Tarnów

Otwarte Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie - Mistrzostwa LOK

 

Zmieniony: Środa, 24 Czerwiec 2015 19:40
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!