Wakacje już za:

Patron


Prezentacje o Stanisławie Konarskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 17 Listopad 2014 13:02

Dzień patrona uczciliśmy w tym roku szkolnym różnymi konkurencjami klas.

Wybór był trudny, gdyż wszystkie prace były na wysokim poziomie.

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną  na temat patrona naszej szkoły wygrała klasa 2c.

Klasa 2 d otrzymała wyróżnienie.

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

prezentacja_Konarski_2b.pptx ~400 KB

prezentacja_Konarski_2c.pptx ~25 MB

prezentacja_Konarski_2d.pptx ~13 MB

prezentacja_Konarski_2e.ppt ~1 MB 

Powyższe prezentacje z rozszerzeniem .pptx są możliwe do obejrzenia w programie Microsoft PowerPoint 2010, a ppt w dowolnej wersji programu Microsoft PowerPoint.

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Listopad 2014 13:16
 
Znaczenie nadania szkole sztandaru i imienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 10 Marzec 2009 20:47

Najważniejszym symbolem szkoły jest sztandar nadający właściwą rangę każdej uroczystości. Niemniej ważne jest posiadanie imienia, czyli obranie patrona, który byłby godnym wzorem do naśladowania.

Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar powinien stać się dla społeczności szkoły przedmiotem dumy, powinien wzbudzać odpowiednią postawę jako wyraz szacunku i powagi. Sztandar, którym opiekuje się poczet składający się z sześciu osób, eksponowany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych, świąt państwowych, rocznic, uroczystości patronalnych szkoły.

 
Uroczystość nadania imienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 10 Marzec 2009 20:45
KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI PATRONEM NASZEGO GIMNAZJUM

21 czerwca 2005 miała miejsce UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA naszemu gimnazjum.
 
Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas Mszy Św. w kościele p.w. św. Rocha. Następnie uroczystości przebiegały w murach naszej szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście:

· Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki,
· Ksiądz Radosław Kimsza - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej
· Ksiądz Jan Fiedorczuk - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
· Ksiądz Andrzej Ziółkowski - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Rocha.
· Krzysztof Jurgiel - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
· pani Barbara Górko - reprezentant pana Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jana Szafrańca
· Elżbieta Cilak - kurator Podlaskiego Kuratorium Oświaty
· Ryszard Szczepan-Zimnoch - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
· Marek Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku
· Dariusz Piontkowski - Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania i Kultury Rady Miejskiej Białegostoku
· Łucja Orzechowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego
· Joanna Wieczorek-Łada - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
· Ryszard Urbański - Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
· Maria Mieszalska-Goroszkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku
· Ryszard Laskowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku
· Włodzimierz Aleksiejuk - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaliber"
· Adam Kowalczuk - Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Poręczeniowego
· Michał Kurasz - jeden z byłych dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 18
· Dyrektorzy białostockich szkół
· Przedstawiciele rodziców i uczniów naszej szkoły

Zmieniony: Piątek, 13 Marzec 2009 18:37
 
Artykuł o Uroczystości Nadania Imienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 10 Marzec 2009 20:44

W czasopiśmie "W służbie miłosierdzia" ukazał się artykuł o Uroczystości Nadania Imienia naszej szkole autorstwa pani Weroniki Kaczorowskiej, nauczycielki języka polskiego naszego gimnazjum.

 

Ta sama szkoła, a jednak inna...

Po wakacjach wrócimy do gimnazjum tego, co chlubi się imieniem księdza Konarskiego...

Tak kończyli swój program artystyczny uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku w czasie uroczystości nadania imienia szkole. Odbyła się ona 21 czerwca br., a więc tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Wakacje minęły, znów słychać dzwonki i gwar w szkole. Co zmieniło się w dawnej "osiemnastce" przy ul. Stołecznej 6?

Ostatnie dwie klasy szóste skończyły naukę 24 VI 2005 r. Szkoła Podstawowa nr 18 przestała istnieć. Nosiła ona imię Stanisława Konarskiego. Od sześciu lat funkcjonowało w tym samym budynku gimnazjum. Było bardzo ciasno. Najbardziej w 2001/2002, kiedy liczba uczniów obu szkół przekraczała 700 (dla porównania w bieżącym roku szkolnym uczyć się będzie ok. 500 gimnazjalistów). Absolwenci "osiemnastki" dość często podawali, że uczą się w gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ale tak przecież nie było. Patrona i sztandar miała tylko Szkoła Podstawowa nr 18. Początki szkoły sięgają 1919 r. Imię Stanisława Konarskiego nadano jej 2 V 1926 r. Wówczas poświęcono także sztandar. Po II wojnie światowej szkoła zmieniała swoją lokalizację (15 I 1965 r. otwarto nowy budynek przy ul. Stołecznej 6), a 16 X 1976 r. przywrócono jej sztandar i imię S. Konarskiego. Myśl o potrzebie nadania imienia gimnazjum powstała już w 2001 r., ale ostatni rok istnienia szkoły podstawowej był czynnikiem szczególnie mobilizującym. Dyrektor szkoły Maria Sobolewska uznała działania na rzecz nadania imienia szkole za priorytetowe wśród innych zadań i zdołała włączyć w nie wszystkie zainteresowane środowiska: uczniów, rodziców, nauczycieli. Spotkaliśmy się z życzliwością władz miasta, oświaty, proboszcza parafii pw. św. Rocha. Pomoc zadeklarowali sponsorzy. Przygotowania do uroczystości trwały prawie cały rok, od lutego z coraz większym nasileniem. Były one sprawdzianem współpracy i zaangażowania różnych środowisk. Świadomość zdania tego egzaminu jest budująca i pozostanie w pamięci tych, którzy z zapałem ćwiczyli pieśni, taniec i słowo, organizowali konkursy i brali w nich udział, odmalowywali korytarze i dekorowali salę gimnastyczną.

Szkoła z zewnątrz nie zmieniła swojego wyglądu. Na frontonie nadal widnieją portrety tych, którzy wzbogacali kulturę polską, troszczyli się o oświatę, służyli nauce: S. Konarskiego, H. Kołłątaja, S. A. Poniatowskiego, K. Kluka, I. Potockiego, J. Śniadeckiego, T. Kościuszki, S. Staszica, M. Kopernika, F. Chopina, A. Mickiewicza, M. Skłodowskiej-Curie. Wewnątrz widać jednak zmiany. Rozpęd nabrany w czasie przygotowań do uroczystości trwał i w wakacje, w czasie których odnowione zostały cztery sale lekcyjne. To pewien materialny owoc zmian. Istotny, ale nie najważniejszy.

21 VI 2005r. na początku Mszy Świętej w kościele pw. św. Rocha Proboszcz tej parafii ks. Andrzej Ziółkowski powiedział, że kiedy szkoła otrzymuje imię, ukierunkowuje się na swego patrona, tzn. przejmuje niejako wartości, idee, które były mu bliskie. Nieprzypadkowy wybór na patrona ks. Stanisława Konarskiego to wyraz szukania trwałych autorytetów, nieulegania modzie i wierność tradycji szkoły mającej prawie sto lat. Nic więc dziwnego, że tego wyboru gratulował w czasie uroczystości ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki, Podlaski Wicekurator Oświaty Pani Elżbieta Cilak i inni goście. W podjęciu decyzji ujawniła się wyjątkowa zgodność różnych środowisk. Ksiądz Stanisław Konarski nie musiał z nikim konkurować. Z całą pewnością można powiedzieć, że działania podjęte w ubiegłym roku szkolnym przyniosły społeczności szkolnej większą świadomość potrzeby związku z przeszłością i zachowania tradycji szkoły.

Ksiądz Arcybiskup S. Szymecki mówiąc o duchowości szkoły, wskazał na dwa istotne jej elementy: polskość i chrześcijaństwo. Odzwierciedla je sztandar szkoły z godłem Polski na jednej stronie, a wizerunkiem ks. Stanisława Konarskiego na drugiej oraz sama postać Patrona ? pijara, reformatora szkół, człowieka zatroskanego o losy ojczyzny, zdecydowanie występującego przeciw liberum veto. Słowa o tym, że służąc Ojczyźnie, nie powinniśmy myśleć o zasługach, przypominane zostały dwukrotnie: w czasie kazania, które wygłosił ks. Piotr Sokołowski i widowiska słowno-muzycznego. Jeżeli nawet umknęły one słuchaczom, to na pewno pamiętać je będzie uczeń odtwarzający rolę księdza S. Konarskiego - Arek Borucki.

Podniosła uroczystość z "Gaude Mater" (wykonanym przez chór szkolny pod kierunkiem Joanny Selwesiuk) w kościele, polonezem w szkole (układ taneczny: Hanna Karpik i Renata Gontowska), udziałem znakomitych gości, takich jak: Arcybiskup Stanisław Szymecki, ks. Jan Fiedorczuk reprezentujący ks. Biskupa Jakuba Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, senator Krzysztof Jurgiel, Elżbieta Cilak - Podlaski Wicekurator Oświaty wraz z Wizytatorem Krzysztofem Sochoniem, Ryszard Zimnoch - Wiceprezydent Białegostoku, Marek Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Piontkowski - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej, Lucja Orzechowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół białostockich, emerytowani Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 18 przeszła do historii.

Mamy świadomość, że rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006 to początek nowej drogi z Patronem i Sztandarem. Jest to zobowiązujące. W czasie uroczystości przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli ślubowali m.in. sumiennie wypełniać swoje obowiązki, być wrażliwym na potrzeby innych i spieszyć im z pomocą, być wiernym ideałom, którym służył ks. S. Konarski. Szczególnym przesłaniem są dla nas słowa założyciela Collegium Nobilium: "Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce - cnotami, umysł - naukami, ciało - ćwiczeniami."

Trudno nie dostrzec potrzeby rozwijania ducha ekumenizmu na co dzień. Przygotowania i uroczystość zapisały chlubną kartę w tej dziedzinie. 21 czerwca o godz. 8.00 odbyło się nabożeństwo w Cerkwi pw. św. Mikołaja, a o 9.00 Msza Święta w Kościele pw. św. Rocha. Sztandar poświęcił Arcybiskup Stanisław Szymecki. W uroczystości w szkole uczestniczyli duchowni katoliccy i prawosławni, m.in. ks. Radosław Kimsza - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Białostockiej i ks. Jan Fiedorczuk - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Król Stanisław August Poniatowski doceniając zasługi ks. Stanisława Konarskiego, polecił wybić na jego cześć medal z napisem "Sapere auso" ("Temu, który odważył się być mądrym"). Nasz Patron uczy, że należy mieć odwagę bycia mądrym, rozwijać się wszechstronnie, poszukiwać nowych dróg, stawiać sobie wysokie cele.

Zadania, które stoją przed nami, po ludzku oceniając, przerastają nas. Pozostaje ufność, że oparcie się na mocnym fundamencie ustrzeże nas od błędów, wyzwoli szlachetne inicjatywy, a życzenia duchownych katolickich i prawosławnych, by łaska Boża prowadziła uczniów, pracowników i rodziców, spełnią się.

 

Weronika Kaczorowska

Zmieniony: Piątek, 13 Marzec 2009 18:38
 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!