Stary sługa

i te tysiączne drobnostki, które z daleka tak są śmieszne, a z bliska lak dla serca święte!
Dnia tego o którym mowa, było już pod wieczór, pani Żacka leżała wpół przechylona na kanapie w swoim pokoju, na krześle przy niej siedziała z pończoszką w ręku pani Wilczek.
U komina, po cichu rozmawiał Bolesław z Justysią, ręce ich się spotkały niepojętym sposobem, a twarzyczka dziewczynki rumieńcem oblała.... i mówić przestali.
Ale za nich mówiły matki, bo oko wdowy dostrzegło ich ruchów, i czytało na ustach niewymówione nawet słowa.
— Moja droga przyjaciółko, mówiła wdowa z westchnieniem, mnie tak tu teraz z wami dobrze w Zaborzu, tak miło, tak dosyć, ie nikogo więcej nie pragnę; a jak pomyślę, że
odjedziecie, to mi łzy w oczach stają.
— Dzięki ci pani za to dobre słowo.... o! wierz, że i nam pod twoim gościnnym dachem chwila boleści nawet osłódła.
Wyniesieni ztąd dla ciebie wdzięczność na zawsze, i przyjaźń szczerą, jeśli pozwolisz.
— A!
moja droga, porywając się odpowiedziała Żacka, wdzięczność nie dla mnie ale odemnie wam się należy, przyjaźń przyjmijcie i zachowajcie; nie znajdziecie pewnie drugiej nad moją
gorętszej i stalszej.
Obie się uścisnęły, a wdowa westchnęła, chciała widocznie cóś począć i nie śmiała; nareszcie, jakby zebrawszy w sobie siły, odezwała się do towarzyszki.
— Kiedy wy nic nie mówicie, to mnie samej trzeba i należy począć cóś o naszych dzieciach. Droga pani...
Bolek twój, jak wiesz zapewne, bo taki syn zniczem się nie tai przed matką, oświadczał mi się o Justysię...
Jeszczem go wówczas tak dalece nie znała, alem ceniła zawsze; odkładając tylko odpowiedziałam panu Derewiańskiemu.
Dziś gdy taką winnam mu wdzięczność i nauczyłam się więcej jeszcze go cenić, moja droga pani, pozwolisz ze pierwsza....
Tu wdowie słów i odwagi zabrakło; przyjaciółka ściskając jej rękę rzuciła się ku niej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>